หน้าแรก
เกี่ยวกับบริษัท
วัตถุประสงค์
นโยบาย
องค์กร
กฏหมายที่ควรรู้
มาตรฐานที่ควรรู้
ใบรับรอง
ผลงาน
ข่าว - เกร็ดความรู้
พันธมิตร
ศูนย์บริการตลอด 24 ชั่วโมง
รับสมัครงาน
ติดต่อสอบถาม

วิศวกรรมสถาน แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์สภาวิศวกร


สมาคมลิฟต์แห่งประเทศไทยกรมโยธาธิการและผังเมืองสำนักการโยธา กรุงเทพมหานครสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยทำเนียบว้สดุก่อสร้างแหล่งรวบรวมข้อมูล
รูปแบบ สถาปัตยกรรม
อาคารก่อสร้างทั่วโลก


สมาคมผู้ตรวจสอบ
และบริหารความปลอดภัยอาคาร


National Fire Protection Association
National Society of
Professional Engineers
American Society of
Heating, Refrigerating and
Air-Conditioning Engineers
American Society of
Heating, Refrigerating and
Air-Conditioning Engineers
Thailand Chapter
Chartered Institution of Building Services Engineers
Indoor Air Quality Association
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรีมาตรฐานระบบลิฟต์
มาตรฐานบันไดเลื่อนและทางเลื่อนอัตโนมัติ
วิศวกรรมสถาน แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 

COPYRIGHT © 2014 BY LIFT THAILAND CO.,LTD.